Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

RID 2017

Dňa 30.6.2017 do 24.00 hod. môžu byť prijaté na prepravu zásielky NT  podľa podmienok RID 2015 ( rozhodujúcim údajom je zápis dopravcu o čase prijatia zásielky na prepravu v prepravnom doklade), od 00.00 hod 1.7.2017 musia byť aplikované podmienky v súlade s RID 2015. V prepravnom doklade sa už nesmie nachádzať informácia: „Preprava podľa RID platného pred 1.januárom 2017.“

Zákazníci sú povinní  vyplňovať prepravné doklady v súlade s podmienkami RID 2017, polepovať a označovať dopravné/prepravné prostriedky podľa 5.2 a 5.3 RID.

Všetky zmeny v RID 2017 sú vyznačené farebne.

 

Od 1.7.2017 naďalej platí Príloha 2 k SMGS 2015 pre prepravy NT vo vývoze na NL SMGS.

Bližšie informácie v PTO 27_2017 a Prepravnom obmedzení ZAN 177-56-2017.

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B