Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Čierna nad Tisou

Prechod                      

Čierna nad Tisou / Čop

Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 56 229 2570 Riaditeľ sekcie VSP
fax: +421 56 635 0391
tel.: +421 56 229 2303 Ing. Hajdóková - ved. odd. prepravy a doprav
mob.: +421 903 585 011
tel.: +421 56 229 2550 M. Kunová - ved. pracoviska prepravy
mob.: +421 903 153 456
tel.: +421 56 229 2512 vz. Bc. Andaházy - ved. prechodovej kancelárie
tel.: +421 56 229 2458 Colný zástupca NR
tel.: +421 56 229 2469 Šped. disponent
fax: +421 56 635 0507
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
Denne od 06:00 do 18:00 hod. a od 20:00 do 06:00 hod.
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
Každý kalendárny deň okrem soboty, nedele a sviatkov 
od 07:30 hod. do 15:30 hod. 
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky živých zvierat.
Otvorený pre zásielky jedovatých látok na základe vydaného špeciálneho povolenia (dovoz, vývoz, tranzit). Žiadosti o povolenie sa predkladajú na adresu:

                                     Ministerium für Umweltschutz der Ukraine
                                     wul. Urizkogo 35
                                     UA-03035 Kiew
                                     Tel.:  +380 44 206 31 55
                                     Fax:  +380 44 206 31 15

Otvorený pre zásielky rádioaktívnych látok na základe vydaného špeciálneho povolenia (dovoz, vývoz, tranzit). Žiadosti o povolenie sa predkladajú na adresu:

                                   Staatskomitee für nukleare Regulierung der Ukraine
                                   wul. Arsenalna 9/11
                                   UA-01011 Kiew
                                   Tel.:  +380 44 254 34 51
                                   Fax:  +380 44 254 33 11

Pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody musí byť vopred vyžiadané písomné povolenie.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.

 

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B