Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Plavec

! Otvorenie pohranično priechodovej stanice Plaveč od 15.01.2011 podľa rušiaceho ZAN-u 19-2151-2011 !

Prechod

Plaveč / Muszyna

Pracovná doba na PPS: Po - Ne 06:00 - 18:00, 19:00 - 05:00 hod.
Kontakty na PPS:

tel.: +421 52 229 4148 Špedičný disponent
e-mail:  Sped.DispPlavec@zscargo.sk
tel.: +421 52 229 4144 Agent prechodovej kancelárie
e-mail: agentPK.Plavec@zscargo.sk

Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky živých zvierat.
Pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody musí byť vopred vyžiadané písomné povolenie.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.
Uzavretý pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré nie je možné naložiť na  jeden vozeň.

 

Ozvite sa nám! Ozvite sa nám! Zákaznícky servis

Kontakty

Opýtajte sa nás

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Drieňová 24 820 09 Bratislava
IČO: 35914921 IČ DPH: SK2021920065 OR: Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sa, vložka č. 3496/B