Sídlo spoločnosti

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24
820 09 Bratislava

Sekretariát generálneho riaditeľa:
tel. : +421 2 2029 7776
email :

IČO: 35914921
IČ DPH: SK2021920065
OR: Okresný súd Bratislava 1,
 Oddiel Sa, vložka č. 3496/B