Obchodní manažéri

So svojimi požiadavkami sa na našich obchodných manažérov obracajte podľa sídla vašej spoločnosti.

Špedičné a zahraničné firmy

Meno Telefón Mobil E-mail
Ing. Jozef Cenký, PhD. +421 55 229 5501 +421 903 550 737
Bc. Marek Krajňák +421 55 229 5451 +421 911 690 457
Ing. Richard Krišpinský +421 55 229 5689 +421 903 513 109
Ing. Dana Hudáková +421 55 229 5551 +421 911 761 009

Automotive a zahraničné firmy

Meno Telefón Mobil E-mail
Ing. Mikuláš Sabo +421 55 229 5459 +421 903 644 072
Ing. Marcel Minich +421 55 229 5450 +421 903 721 636

Intermodálna preprava

Meno Telefón Mobil E-mail
Ing. Mário Hanták +421 2 2029 7535 +421 903 290 065

Preprava mimoriadnych zásielok

Meno Telefón Mobil E-mail
Ing. Matúš Kandrik +421 55 229 5371 +421 911 876 421

Región Bratislava

Meno Telefón Mobil E-mail
Ing. Ružena Holická +421 2 2029 7885 +421 910 782 543
Ing. Juraj Gavlas +421 2 2029 7394 +421 903 639 230

Región Žilina

Meno Telefón Mobil E-mail
Ing. Peter Kostka +421 41 229 2241 +421 903 438 481

Región Zvolen

Meno Telefón Mobil E-mail
Ing. Alena Venderlová +421 45 229 4271 +421 903 722 115

Región Košice

Meno Telefón Mobil E-mail
Ing. Renáta Ihnátová +421 55 229 5510 +421 903 721 626 ihnatova.renata@zscargo.sk
Ing. Marianna Maková +421 55 229 5539 +421 903 638 390 makova.marianna@zscargo.sk