Pohraničné priechodové stanice

Prechod:                                                              Devínska Nová Ves/ Marchegg
Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 2 2029 2950 Vedúci zmeny
e-mail:
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy   
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Otvorený len pre vopred dohodnuté ucelené vlaky

 

Prechod:                                                            Rusovce / Rajka
Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 2 2029 3283 Vozmajster
e-mail:
e-mail: AgentPK.Rajka@zscargo.sk
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody (dovoz, vývoz a tranzit).
Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné
povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                          ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság,
                          Igazgatásrendészeti Főosztály,
                          Rendészeti Osztály,
                          HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.

 

Prechod: Kúty / Lanžhot
Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 34 229 4151 Agent prechodovej kancelárie
e-mail:
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 3
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Otvorený iba pre vozňové zásielky.
Prechod:                                                            Komárno / Komárom
Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 35 229 3626 Agent prechodovej kancelárie
e-mail: 
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 3
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky živých zvierat.
Uzavretý pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody (dovoz, vývoz a tranzit).
Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                             ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság
                              Igazgatásrendészeti Főosztály
                              Rendészeti Osztály
                              HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.

 

Prechod:                                                         Štúrovo / Szob
Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 36 229 4499 Vozňový disponent
e-mail: 
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 3
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky, ktoré podliehajú veterinárnej prehliadke. Živé zvieratá sú však povolené.
Pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody musí byť vopred vyžiadané písomné povolenie na adrese:

                         Környezet-és Természetvédelmi
                         Főfelügyelőség Fő u. 44-50
                         HU-1011 Budapest
                         Telefón: +36 1 457 33 00
                         Telefax: +36 1 275 45 04

Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                        ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság
                        Igazgatásrendészeti Főosztály
                        Rendészeti Osztály
                        HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.

 

Prechod:                                                    Fiľakovo / Somoskőújfalu
Pracovná doba na PPS: podľa potreby
Kontakty na PPS: zabezpečuje pracovisko Lučenec
tel.: +421 47 229 2456
e-mail:
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: C - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Otvorený len pre ucelené vlaky, ktoré musia byť prehlásené 48 vopred na pracovisko: ZSSK CARGO, Ústredný dispečer, tel: 055 229 5493, e-mail:
Uzavretý pre zásielky živých zvierat
Uzavretý pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody (dovoz, vývoz a tranzit).
Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                        ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság
                        Igazgatásrendészeti Főosztály
                        Rendészeti Osztály
                        HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.
Uzavretý pre zásielky predmetov dlhších ako 18 m

 

Prechod:                                                           Lenártovce / Bánréve
Pracovná doba na PPS: Po, St, Pia 06:00 - 18:00 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 47 229 5258  Špedičný disponent
e-mail:
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina: 
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody (dovoz, vývoz a tranzit).
Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                          ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság
                          Igazgatásrendészeti Főosztály
                          Rendészeti Osztály
                          HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.
Uzavretý pre zásielky, ktoré v dovoze do Slovenskej republiky podliehajú spotrebnej dani.
Otvorený iba pre:
 1. vozňové zásielky,
 2. veľké kontajnery.

 

Prechod:                                                   Čaňa / Hidasnémeti
Pracovná doba na PPS: Po - Ne 06:42 - 17:27 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 55 229 6673 Agent prechodovej kancelárie
e-mail: 
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky živých zvierat.
Uzavretý pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody (dovoz, vývoz a tranzit).
Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                            ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság
                            Igazgatásrendészeti Főosztály
                            Rendészeti Osztály
                            HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.

 

Prechod:                                                          Slovenské Nové Mesto / Sátoraljaújhely
Pracovná doba na PPS: PPS so špeciálnym prevádzkovým režimom použitia
Kontakty na PPS: tel.: +421 56 229 6323 Agent prechodovej kancelárie
e-mail:
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody (dovoz, vývoz a tranzit).
Pri dovoze, tranzite a vývoze látok a predmetov triedy 1 RID musí byť vopred vyžiadané úradné povolenie Maďarska. Žiadosti o povolenie sa predkladajú orgánom polície:

                              ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság
                              Igazgatásrendészeti Főosztály
                              Rendészeti Osztály
                              HU-1903 Budapest, Pf.314/15

Doporučuje sa žiadosti podávať prostredníctvom zmocnenca, povereného vnútroštátnym zákazníkom zúčastneným na preprave, alebo prostredníctvom špeditéra. Tovar triedy 1 RID musí byť po tratiach MAV sprevádzaný. Sprievodcu zabezpečí sám zákazník.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.
Uzavretý pre zásielky, ktoré v dovoze do Slovenskej republiky podliehajú spotrebnej dani.
 

 

Prechod:                                                               Čierna nad Tisou / Čop
Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 56 229 2570 Riaditeľ sekcie VSP
fax: +421 56 635 0391
tel.: +421 56 229 2303 Ing. Hajdóková - ved. odd. prepravy a doprav
mob.: +421 903 585 011
tel.: +421 56 229 2550 M. Kunová - ved. pracoviska prepravy
mob.: +421 903 153 456
tel.: +421 56 229 2512 vz. Bc. Andaházy - ved. prechodovej kancelárie
tel.: +421 56 229 2458 Colný zástupca NR
tel.: +421 56 229 2469 Šped. disponent
fax: +421 56 635 0507
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
Denne od 06:00 do 18:00 hod. a od 20:00 do 06:00 hod.
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
Každý kalendárny deň okrem soboty, nedele a sviatkov 
od 07:30 hod. do 15:30 hod. 
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky živých zvierat.
Otvorený pre zásielky jedovatých látok na základe vydaného špeciálneho povolenia (dovoz, vývoz, tranzit). Žiadosti o povolenie sa predkladajú na adresu:

                                     Ministerium für Umweltschutz der Ukraine
                                     wul. Urizkogo 35
                                     UA-03035 Kiew
                                     Tel.:  +380 44 206 31 55
                                     Fax:  +380 44 206 31 15

Otvorený pre zásielky rádioaktívnych látok na základe vydaného špeciálneho povolenia (dovoz, vývoz, tranzit). Žiadosti o povolenie sa predkladajú na adresu:

                                   Staatskomitee für nukleare Regulierung der Ukraine
                                   wul. Arsenalna 9/11
                                   UA-01011 Kiew
                                   Tel.:  +380 44 254 34 51
                                   Fax:  +380 44 254 33 11

Pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody musí byť vopred vyžiadané písomné povolenie.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.

 

Prechod: Maťovce
Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 56 2297 309 Colný zástupca,
tel.: +421 56 229 7312 Agent prechodovej kancelárie,
tel.: +421 56 229 7186 Skladištný dozorca,
tel.: +421 56 229 7300 Ved. odd. prevádzky Maťovce a EVO
tel.: +421 56 229 7303 Ved. obv. prechod. kancelárie, šped. a komercie
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
Pondelok až piatok od 08:00 do 16:00 hod.
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Bez obmedzení

 

 Uzavretie pohranično priechodovej stanice Medzilaborce – Lupków od 14.01.2011 podľa ZAN-u 5-56-2011 

 Zrušenie ZANu pre pohraničný priechod Medzilaborce – Lupków; oznam PKP

 Cez túto PPS nie sú povolené prepravy NT tried: 5.2 (organické peroxidy), 6.2 (infekčné látky), 7 (rádioaktívne látky) a 9 (rôzne
            nebezpečné látky a predmety).

Prechod:                                                            Medzilaborce / Lupków
Pracovná doba na PPS: podľa potreby
Kontakty na PPS: zabezpečuje pracovisko Strážske
tel.: +421 911 912 011
e-mail: V 
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: C - 3
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Otvorený pre zásielky látok a predmetov iba tried 1, 2, 3, 4.1, 4.2 a 4.3, 5.1, 6.1, 8 RID.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.
Uzavretý pre zásielky, ktoré v dovoze do Slovenskej republiky podliehajú spotrebnej dani.
Uzavretý  pre  zásielky  kombinovanej  dopravy:
          -návesové súpravy vrátane  vozňov Ro –La.
Uzavretý pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré nie je možné naložiť na  jeden vozeň.
Uzavretý pre prepravné pomôcky.
Uzavretý pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody.
Uzavretý pre zásielky s nápravovým tlakom prekračujúci 19,6 t/os.
Uzavretý pre zásielky vo vozňoch s vymeniteľnými podvozkami (poľská skratka WNP) (bývalé republiky SNŠ).

 

 Otvorenie pohranično priechodovej stanice Plaveč od 15.01.2011 podľa rušiaceho ZAN-u 19-2151-2011

Prechod:                                                           Plaveč / Muszyna
Pracovná doba na PPS: Po - Ne 06:00 - 18:00, 19:00 - 05:00 hod.
Kontakty na PPS:

tel.: +421 52 229 4148 Špedičný disponent
e-mail: 
tel.: +421 52 229 4144 Agent prechodovej kancelárie
e-mail: a

Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky živých zvierat.
Pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody musí byť vopred vyžiadané písomné povolenie.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.
Uzavretý pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré nie je možné naložiť na  jeden vozeň.

 

  Po Úprave miestnych podmienok pre pohraničný priechod Skalité/Zwardoň je dovolená cez tento pohraničný priechod preprava zásielok RID tried 6.1, 6.2, 89 na dobu neurčitú.

Prechod:                                                  Skalité / Zwardoň
Pracovná doba na PPS: Neobsadené, prevádzková doba Po - Ne 06:00 - 18:00 hod  na základe požiadavky od kontrolného dispečera
Kontakty na PPS: tel.: +421 41 229 6933
e-mail: 
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Otvorený pre zásielky látok a predmetov iba tried 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 a 7 RID.
Uzavretý pre zásielky nebezpečných odpadov v zmysle Bazilejskej dohody (dovoz, vývoz a tranzit).
Otvorený iba pre vozňové zásielky.
Uzavretý pre zásielky s neobvyklými rozmermi, ktoré nie je možné naložiť na  jeden vozeň.
Otvorený pre zásielky kombinovanej dopravy:
                                 1. zásielky v režime Intercontainer,
                                 2. veľké kontajnery,
                                 3. návesové súpravy (okrem vozňov Ro -La).

 

Prechod: Čadca / Mosty u Jablunkova
Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 41 229 6499 Agent prechodovej kancelárie,
tel.: +421 41 229 6479  Špedičný disponent
e-mail: ,
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Otvorený iba pre vozňové zásielky.

 

Prechod: Lúky pod Makytou / Horní Lideč
Pracovná doba na PPS: obsadené od 06:30 - 19:00 hod.;
po 19:00 hod. volajte Púchov - nákladnú pokladňu: tel.: +421 42 229 7498
Kontakty na PPS: tel.: +420 972 776 323
tel.: +421 42 229 7264
e-mail:  
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Traťová trieda: D - 3
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Otvorený iba pre vozňové zásielky.

 

Prechod:                                                              Petržalka/ Kittsee
Pracovná doba na PPS: prevádzka nepretržite 24 hod.
Kontakty na PPS: tel.: +421 2 2029 5539 Agent prechodovej kancelárie
e-mail: agentPK.BAPetrzalka@zscargo.sk ,
tel.: +421 2 2029 3252 Agent prechodovej kancelárie
e-mail:
Fyto:
Rastlinno-lekárska služba a možnosti tejto prepravy   
neobsadené
Traťová trieda: D - 4
Veterina:
Veterinárna prehliadka a možnosti tejto prepravy
neobsadené
Obmedzenia: Uzavretý pre zásielky živých zvierat, pokiaľ v ojedinelom prípade nebude zúčastnenými železnicami odsúhlasená výnimka.
Otvorený iba pre vozňové zásielky.
Zmluvne dohodnutá.