Medzinárodná spolupráca

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., spolupracuje na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni s cieľom podporovať interoperabilitu nákladnej dopravy v smere východ – západ. Spoluprácou s ostatnými železničnými spoločnosťami v inštitúciách EÚ a multilaterálnych pracovných skupinách ZSSK CARGO zdôrazňuje budúcu stratégiu modernej spoločnosti.