Obchodný rok 2018

ZSSK CARGO zverejnila svoju tarifnú a obchodnú politiku na ďalší rok na konferencii Obchodný rok 2018 v Podbanskom 26. októbra. Zmeny sú ovplyvňované aktuálnou situáciou na trhoch v celom stredoeurópskom regióne a očakávaného trendu vývoja.

Na konferencii vystúpili v prvom bloku hostia ZSSK CARGO. Vedúci oddelenia na odbore obchodu Železníc SR Peter Šulko hovoril o pripravovaných zmenách v prístupe na železničnú infraštruktúru a jej spoplatnenie ako aj o aktuálnych a plánovaných obmedzeniach na železničnej infraštruktúre z dôvodu modernizácie koridorov , obnovy a údržby tratí. Prevádzkový riaditeľ spoločnosti Bulk Transshipment Slovakia (BTS) Attila Miklós zasa vystúpil s príspevkom o modernizácii a implementácii nových pracovísk do procesov pohranično-priechodovej stanice Čierna nad Tisou. BTS je spoločným podnikom ZSSK CARGO a logistickej skupiny Budamar a zaoberá sa prekládkou hromadných substrátov v Čiernej nad Tisou. V ďalšom programe vystúpil podpredseda predstavenstva spoločnosti Intercargo Marián Šimlovič. Intercargo je dopravná spoločnosť pôsobiaca v Poľsku a patrí pod spomínaný podnik BTS. Záver prvého bloku prednášok patril poradcovi štátneho tajomníka na ministerstve financií Štefanovi Adamcovi, ktorý podrobne referoval o investičnej iniciatíve Číny, takzvanej Novej hodvábnej ceste a aktivitách Slovenska v rámci tejto výzvy.

V druhom bloku prednášok si účastníci konferencie vypočuli prezentácie troch úsekových riaditeľov ZSSK CARGO – prevádzky; údržby a opráv ŽKV a obchodu. Odzneli tu komplexné informácie o pôsobení ZSSK CARGO na dopravnom a prepravnom trhu v priebehu tohto roka a plánoch a zámeroch spoločnosti na nasledujúce obdobie.  

 

Zoznam prednášok:

Ing. Peter Šulko, PhD. (ŽSR) – Pripravované zmeny v prístupe na železničnú infraštruktúru a jej spoplatnenie.

Ing. Attila Miklós (Bulk Transshipment Slovakia) – Desať rokov modernizácie a implementácii nových pracovísk do procesov pohranično-priechodovej stanice Čierna nad Tisou.

Ing. Marián Šimlovič (Intercargo) – Predstavenie spoločnosti Intercargo Sp. z o. o.

Ing. Štefan Adamec (Ministerstvo financií SR) – Slovensko – Európska brána Novej hodvábnej cesty.

Ing. Ľubomír Kuťka (ZSSK CARGO) – Služby železničných koľajových vozidiel ZSSK CARGO.

Ing. Miroslav Hopta (ZSSK CARGO) – Služby poskytované úsekom prevádzky ZSSK CARGO.

Ing. Jaroslav Daniška (ZSSK CARGO) – Obchodné zámery ZSSK CARGO na rok 2018. Tarifná a obchodná politika.