Obstarávanie a nákup

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. si zabezpečuje tovary, služby a stavebné práce v súlade s internými predpismi spoločnosti a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ďalšie informácie sú dostupné v jednotlivých záložkách.

Kontaktný útvar obstarávateľa je Odbor riadenia logistiky a nákupu.