Faktúry za tovar a služby od 1.1.2012

Informácie o Faktúrach za tovary a služby od 1. januára 2012 zverejňuje Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. v zmysle
Nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z. a Infozákona - zákon č. 211/2000 Z.z.

 

Vystavené faktúry Súbor
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September