Objednávky na tovar a služby od 1.1.2012


Informácie o Objednávkach na tovary a služby od 1. januára 2012 zverejňuje Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. v zmysle
Nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z. a Infozákona - zákon č. 211/2000 Z.z.

Vystavené objednávky Súbor
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016 
Január - 1. dekáda
Január - 2. dekáda
Január - 3. dekáda
Február - 1. dekáda
Február - 2. dekáda
Február - 3. dekáda
Marec - 1. dekáda
Marec - 2. dekáda
Marec - 3. dekáda
Apríl - 1. dekáda
Apríl - 2. dekáda
Apríl - 3. dekáda
Máj - 1. dekáda
Máj - 2. dekáda
Máj - 3. dekáda
Jún - 1. dekáda
Jún - 2. dekáda
Jún - 3. dekáda
Júl - 1. dekáda
Júl - 2. dekáda
Júl - 3. dekáda
August - 1. dekáda
August - 2. dekáda
August - 3. dekáda
September - 1. dekáda
September - 2. dekáda
September - 3. dekáda
Október - 1. dekáda
Október - 2. dekáda
Október - 3. dekáda
November - 1. dekáda
November - 2. dekáda