Dodávka a distribúcia elektriny pre rušne ZSSK CARGO pripojené do sústav ŽSR na napäťovej úrovni 25 kV, 3kV - tabuľka

Informácia/ Oznámenie/ Dokument Súbor
Oznámenie o výsledku - TED
Oznámenie o výsledku - ÚVO
Správa o zmluve elektrina
Zverejnenie uzavretých zmlúv