Dodávka dreva - reziva - tabuľka

Informácia/ Oznámenie/ Dokument Súbor
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - UVO
Súťažné podklady
Súťažné podklady - príloha č. 2
Súťažné podklady - príloha č. 5
Súťažné podklady - príloha č. 6
Súťažné podklady - príloha č. 7
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní " Kritéria"
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Odôvodnenie nezrušenia postupu § 46 ods.2
Zmluva
Zmluva
Zmluva
Správa o zákazke