Náhradné diely spaľovacích motorov pre dieselové lokomotívy - tabuľka

Informácia/ Oznámenie/ Dokument Súbor
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Publikačný úrad
Predbežné oznámenie - Publikačný úrad
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - UVO
Predbežné oznámenie - UVO
Súťažné podklady
Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Ostatné
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Kritériá