Nájom viacerých radov nákladných vozňov - tabuľka

Informácia/ Oznámenie/ Dokument Súbor
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Publikačný úrad
Predbežné oznámenie - Publikačný úrad
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - UVO
Predbežné oznámenie - UVO
Súťažné podklady
Informácia podľa § 41 ods. 1
Informácia podľa § 41 ods. 1 - kritériá
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Oznámenie o výsledku - Publikačný úrad
Oznámenie o výsledku - UVO
Zmluva
Správa