Tankovanie motorovej nafty do rušňov na odčlenených pracoviskách ZSSK CARGO - tabuľka

Informácia/ Oznámenie/ Dokument Súbor
Zverejnenie uzavretej zmluvy
Oznámenie o výsledku - TED
Oznámenie o výsledku - UVO
Správa o zmluve