Vykonanie hlavnej opravy na HDV radu 736 - tabuľka

Informácia/ Oznámenie/ Dokument Súbor
Predbežné oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Súťažné podklady
Súťažné podklady - rámcová dohoda
Súťažné podklady - príloha č. 1
Súťažné podklady - príloha č. 2
Súťažné podklady - príloha č. 3
Súťažné podklady - príloha č. 4
Súťažné podklady - príloha č. 5
Súťažné podklady - príloha č. 6
Súťažné podklady - príloha č. 7
Súťažné podklady - príloha č. 8
Súťažné podklady - príloha č. 9
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní "Ostatné"
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní "Kritériá"