Vykonanie hlavných opráv na hnacích dráhových vozidlách rady 751 a 752 - tabuľka

Informácia/ Oznámenie/ Dokument Súbor
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Publikačný úrad
Predbežné oznámenie - Publikačný úrad
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - UVO
Predbežné oznámenie - UVO
Súťažné podklady
Vysvetlenie súťažných podkladov
Vysvetlenie súťažných podkladov č.2
Otváranie časti ponúk - Ostatné
Otváranie časti ponúk - Kritériá