Čistenie studne na RD Leopoldov - 23.10.2013

Názov predmetu zákazky Dátum zadávania zákazky Predpokladaná hodnota
Čistenie studne na RD Leopoldov 23.10.2013 2 400 €