Kancelársky tovar

Názov predmetu zákazky Súbor
Výzva na predkladanie ponúk
Súťažné podklady
Súťažné podklady - rámcová dohoda
Doplnenie súťažných podkladov
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Ostatné
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní - Kritériá