Pranie a/alebo chemické čistenie osobných ochranných a osobných pracovných prostriedkov a pranie iných textilných výrobkov vrátane žehlenia, ich zvoz a rozvoz - tabuľka

Názov predmetu zákazky Súbor
Výzva na predkladanie ponúk