Realizácia výstavného stánku na medzinárodnej výstave Transrussia 2014 v Moskve - tabuľka

Názov predmetu zákazky Súbor
Výzva na predkladanie ponúk
Súťažné podklady
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. D) zákona o verejnom obstarávaní
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov