Výber dodávateľa závodného stravovania pre zamestnancov ZSSK CARGO Čierna nad Tisou - tabuľka

Názov predmetu zákazky Súbor
Oznámenie - Výzva na predkladanie ponúk
Súťažné podklady
Súťažné podklady - príloha č.2
Súťažné podklady - príloha č.3
Súťažné podklady - príloha č.5
Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní "Ostatné"
Oznámenie o zrušení