Zákazky zadávané prostredníctvom elektronického nákupného systému

Dátum Čas Názov výberového konania Stav Možnosti
20.12.17 09:00 Oprava a údržba plynových kotlov Leblanc GVS v objekte nocľahárne RD Bratislava východ staré depo Prebieha
13.12.17 13:00 Kalibrácia teplomerov, silomerov, meradiel el. veličín a nezaradených meradiel Prebieha
14.12.17 13:00 Metrologické služby - Overenie určených meradiel Prebieha
14.12.17 13:00 Kalibrácia meradiel pre nedeštruktívnu tech.diagnostiku Prebieha
14.12.17 10:00 Sedačka rušňovodiča Möve Prebieha
14.12.17 10:00 Hasiace prístroje, opravy a plnenie Prebieha
15.12.17 10:00 VSP - Technologické zariadenia - Zváračka na vysoko intenzívne zváranie oceľových konštrukcií Prebieha
18.12.17 10:00 Uhlíkové výrobky pre strojné zariadenia a zberače ŽKV Prebieha
09.01.18 13:00 Opravy náhradných dielov ŽKV - dvojkolie Prebieha