Zákazky zadávané prostredníctvom elektronického nákupného systému

Dátum Čas Názov výberového konania Stav Možnosti
20.10.17 13:20 PRUŽINY Prebieha
19.10.17 10:00 Radiátor doskový KORAD 22 K 600x2000mm Prebieha
19.10.17 11:00 ND vysokozdvižných vozíkov CATERPILLAR Prebieha
19.10.17 09:00 Spojovací materiál Prebieha
19.10.17 11:00 Kalibrácia meradiel Prebieha
24.10.17 10:00 Následné overenie koľajovej váhy Prebieha
24.10.17 10:30 Zabezpečenie tlače predpisu V 15/I - 3. zmena Prebieha
25.10.17 09:00 Doska riadenia náhradný diel na HDV rady 736 Prebieha
20.10.17 10:00 Brzdové klátiky pre železničné koľajové vozidlá Prebieha
23.10.17 13:00 Trysky dávkovacie - mazanie okolesníkov Prebieha
02.11.17 10:00 Dodávka a montáž samoobslužných výdajných stojanov motorovej nafty s teplotnou kompenzáciou a exportom dát do informačného systému SAP/R3 Prebieha
06.11.17 08:00 Predaj odpadových olejov Pripravuje sa
03.11.17 10:00 Obuv bezpečnostná a pracovná Prebieha
27.10.17 10:00 Odevy ochranné Prebieha