Zákazky zadávané prostredníctvom elektronického nákupného systému

Dátum Čas Názov výberového konania Stav Možnosti
07.07.17 10:30 Vypracovanie projektovej dokumentácie na opravu merania a regulácie kotolne v Administratívnej budove OV Čierna nad Tisou Prebieha
28.06.17 09:00 Kontrola elektrickej požiarnej signalizácie v RD Žilina Prebieha
28.06.17 09:10 Ročná kontrola stabilného hasiaceho zariadenia v VSP Čierna nad Tisou a Preväzovni Maťovce Prebieha
23.06.17 10:00 Obstaranie licencie Microsoft Visio Standard 2016 Prebieha
26.06.17 10:00 Povraznícky materiál Prebieha
27.06.17 10:00 Čistiace a iné prostriedky používané pri opravách ŽKV Prebieha
23.06.17 13:00 Viazacia páska a zámok Prebieha
23.06.17 11:00 Lepenka Parabit V60 S35 Prebieha
28.06.17 12:20 Zariadenie mazacie priemyslové Prebieha
23.06.17 09:00 ND žkv - mechanická časť nosič ložiska pastorka Prebieha
26.06.17 11:45 Hydraulické čerpadlo na kolosústruh UDA 112N Prebieha
26.06.17 12:00 Výkony, technika a zabezpečenie závažového vozňa pri overení koľajových váh SCHENCK DISOMAT Prebieha
27.06.17 09:00 Kondenzátor PUAJS Prebieha
27.06.17 09:00 náhradné diely na turbodúchadlá - ND na ŽKV Prebieha
28.06.17 10:00 Zmena systému vykurovania v RD Zvolen zameraná na zníženie energetickej náročnosti vrátane modernizácie technických systémov a súvisiacich prác Prebieha
27.06.17 10:00 Nákup reziva na zabezpečenie tovaru vo vozňoch Prebieha
23.06.17 10:00 Nákup hydraulickej ohýbačky plechov Prebieha
07.06.17 13:00 Náhradné diely ŽKV zhodné s automobilovými, turbodúchadlá a ich diely, zariadenia vzduchotechnické Prebieha
10.07.17 10:00 Nákup hydraulickej plošiny pre Rušňové depo v Žiline Prebieha
04.07.17 10:00 Nákup spektrofotometra pre kontrolné chemické laboratórium v Žiline Prebieha