Aktualizované znenie RID 2015

Vážení záklazníci,

dňom 01.01.2015 vstupuje do platnosti aktualizované znenie RID 2015 – bližšie informácie uvedené v PTO G 56_2014.