Dohoda SMGS

 

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás upozorniť na zmeny v Dohode o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS) s účinnosťou od 1.7.2015.

Jednou zo zmien je zavedenie nového vzoru nákladného listu SMGS. Na jeho používanie nie je stanovené prechodné obdobie, t.j. súčasný nákladný list SMGS nebude možné použiť od 1.7.2015.

V súvislosti s tým, Vás chceme upozorniť na zmeny stĺpcov pri zápise čísla dohody o cene a platiteľa prepravného. Číslo dohody o cene a platiteľ prepravného sa zapíše do nákladného listu SMGS stĺpca 23 „Platenie prepravného".

Z dôvodu plynulého prechodu na nové podmienky prepravy tovaru podľa Dohody SMGS, žiadame Vás o informovanie zodpovedných zamestnancov, prípadne Vašich ďalších obchodných partnerov.

Bližšie informácie tu