Oznam pre zákazníkov!

Vážení obchodní partneri a zákazníci,

na základe získanej informácie o zmene obchodnej politiky talianskeho dopravcu Mercitalia Rail (MIR),  sme nútení pristúpiť k úprave obchodných a prepravných podmienok  pri prepravách s týmto dopravcom. V najbližšej dobe  bude  pre zásielky do Talianska vydaný Zákaz nakládky (ZAN) .

Od dátumu vydania ZAN-u , bude ďalšia preprava povolená len na základe uzatvorenej  Prepravno-obstaravateľskej zmluvy, v ktorej budú uvedené paušálne poplatky za použitie vozňov ZSSK CARGO  smerujúce do Talianska, ktoré bude povinný uhradiť odosielateľ zásielky.

Zákazníci a obchodní partneri majú možnosť požiadať o kompenzáciu spoločnosť MIR.
 

Ospravedlňujeme sa všetkým zákazníkom za vzniknutú situáciu, ktorú však spoločnosť  ZSSK CARGO  nevie ovplyvniť.