PF 2017

Vážení obchodní partneri!

Ďakujem Vám aj v mene manažmentu ZSSK CARGO za dôveru, ktorú ste nám prejavili v roku 2016 a verím, že naše dlhoročné profesionálne skúsenosti a spoľahlivosť pri preprave Vášho tovaru po železnici využijete aj v budúcnosti.

V novom roku 2017 Vám prajem veľa pracovných úspechov, spokojnosti a tisícky beznehodových kilometrov pri prepravách Vášho tovaru prostredníctvom našej spoločnosti.

Ing. Martin Vozár, MBA
predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.