Preprava kovového šrotu

Vážení zákazníci,

pri preprave kovového šrotu je možné aplikovať postupy v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.

Bližšie informácie v PTO 17_2016 - zmena č.1.