Príloha 2 k SMGS 2015

Vážení zákazníci,

dňom 01.07.2015 vstupuje do platnosti aktualizované znenie Prílohy 2 k SMGS 2015.
Bližšie informácie nájdete uvedené v PTO 32_2015.