Príloha 2 k SMGS 2015


Vážení zákazníci,

dňom 01.01.2016 pre všetky podané zásielky/vozne/kontajnery (počnúc 00:00 hod.) je dovolené pri prepravách nebezpečných tovarov na NL SMGS používať výlučne ustanovenia Prílohy 2 k SMGS_2015.
Bližšie v PTO ozname 50/2015.