RID 2015

Vážení zákazníci,

Dňa 30.06.2015 do 24:00 hod. môžu byť prijaté na prepravu zásielky NT podľa podmienok RID 2013 (rozhodujúcim údajom je zápis dopravcu o čase prijatia zásielky na prepravu v prepravnom doklade), od 00:00 hod 01.07.2015 musia byť aplikované podmienky v súlade s RID 2015. V prepravnom doklade sa už nesmie nachádzať informácia: „Preprava podľa RID platného pred 1.januárom 2015.“

Zákazníci sú povinní vyplňovať prepravné doklady v súlade s podmienkami RID 2015, polepovať a označovať dopravné/prepravné prostriedky podľa 5.2 a 5.3 RID.

Všetky zmeny v RID 2015 sú vyznačené farebne.