RID 2017

Vážení zákazníci,

dňom 01.01.2017 vstupuje do platnosti aktualizované znenie RID 2017 - bližšie informácie sú uvedené v PTO 46_2016.