Zmena adresy - Košice

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o zmene adresy pracoviska Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., v Košiciach. Od 1.mája 2016 nás nájdete na adrese: Puškinova 3, 040 01 Košice. Prosíme, aby ste v korešpondencii smerujúcej na toto pracovisko uvádzali novú adresu. Telefonické kontakty zostávajú nezmenené.

Miesto sídla Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., v Bratislave ostáva nezmenené.