Tlačové správy

09.02.2017
Podpis Podnikovej kolektívnej zmluvy na rok 2017


Vedenie ZSSK CARGO 8.2.2017 podpísalo s odborovými centrálami Podnikovú kolektívnu zmluvu na rok 2017. Obe strany sa dohodli na raste miezd oproti roku 2016 v priemere o tri percentá. Platy však neporastú o rovnakú čiastku plošne všetkým zamestnancom. Vedenie spoločnosti pri miere nárastu kládlo dôraz na kľúčové profesie pre prevádzku ZSSK CARGO, preto mzdy rastú selektívne. Konkrétne to znamená:

  • zvýšenie základných miezd všetkým zamestnancom (okrem profesie rušňovodič) o 24 €

  • zvýšenie základných miezd pre profesiu rušňovodič o 35 €

  • zvýšenie sumy (príplatku) mzdovej kompenzácie pre zamestnancov v sťaženom pracovnom režime v nepretržitej prevádzke v pracovnej pozícii rušňovodič a vlaková čata (sprievodca a vlakvedúci) na sumu 0,20 € za každú hodinu práce

  • ostatným zamestnancom za každú hodinu práce v sťaženom pracovnom režime v nepretržitej prevádzke sa zvyšuje mzdové zvýhodnenie (príplatok) na 0,15 €.

Kolektívne vyjednávanie sa začalo ešte v októbri minulého roka a partneri dospeli k dohode po siedmich kolách rokovaní. Podniková kolektívna zmluva ZSSK CARGO je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2017.