Kolektívna zmluva na rok 2014 podpísaná

Vedenie ZSSK CARGO dnes (28.1.2014) podpísalo s odborovými centrálami Podnikovú kolektívnu zmluvu na rok 2014.
Obe strany sa dohodli na raste miezd o tri percentá oproti plánu z roku 2013. V praxi to znamená zvýšenie tarifných platov pre všetkých zamestnancov o 10 eur s účinnosťou od februára 2014. Okrem toho bolo dohodnuté, že v prípade dosiahnutia plánovaného výsledku hospodárenia budú každému zamestnancovi vyplatené 3 eurá za každý mesiac (od januára do decembra 2014), teda spolu 36 eur.
Kolektívne vyjednávanie sa začalo ešte v septembri 2013 predložením spoločného návrhu všetkých odborových organizácií zamestnávateľovi. Po šiestich kolách rozhovorov obe strany dospeli k dohode 21. januára 2014.