Podpis zmlúv s AAE

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., dnes podpísala s víťazom medzinárodného tendra, spoločnosťou AAE, Zmluvu o predaji a kúpe akcií Cargo Wagon, a.s., na základe ktorej AAE Wagon a.s. (člen skupiny VTG/AAE) nadobudne 66% základného imania na tejto spoločnosti. Obe strany podpísali aj Akcionársku dohodu upravujúcu vzťahy medzi AAE a ZSSK CARGO. Dokumenty budú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv SR.
Po schválení orgánmi hospodárskej súťaže a zaregistrovaní prevodu akcií dôjde k podpisu záverečných dokumentov, ktoré sú už v tomto čase dohodnuté a schválené oboma stranami - Zmluva o odplatnom prevode hnuteľného majetku a následnom spätnom nájme dopravných prostriedkov (resp. zmluva o predaji 12 342 ks železničných vozňov a spätnom nájme v počte 8 216 ks) a Zmluva o bankovom úvere, ktorej účelom bude zaplatenie časti odplaty za prevod železničných vozňov. ZSSK CARGO následne dostane za predaj vozňov 216,6 milióna eur, ktoré použije na oddlženie spoločnosti. Uzavretie celého procesu očakávame v máji 2015.
Vstup strategického partnera do spoločnosti Cargo Wagon, a.s., vychádza z vládneho materiálu pod názvom Návrh opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy SR, ktorý vláda SR prerokovala v júli 2013. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., hľadala partnera v medzinárodnom výberovom konaní, ktoré vyhlásila v októbri 2013. Jeho víťazom sa stala švajčiarska spoločnosť Ahaus-Alstätter Eisenbahn Cargo AG (v skratke AAE).
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., vykonáva predovšetkým dopravno-prepravné služby v nákladnej doprave na dráhe. V roku 2014 prepravila 36 miliónov ton tovaru. Zakladateľom a stopercentným vlastníkom akcií ZSSK CARGO je Slovenská republika.
AAE Wagon, a.s., bola založená švajčiarskou spoločnosťou AAE Ahaus-Alstätter Eisenbahn Cargo AG, ktorá je od roku 2015 členom skupiny VTG, vedúcej európskej spoločnosti v oblasti nájmov železničných vozňov. Skupina VTG bez Cargo Wagon disponuje s viac ako 80 000 vozňami. Je kótovaná na burze s aktuálnou trhovou kapitalizáciou vyše 660 miliónov eur.