Tlačová správa

V rámci pripravovanej vnútornej reštrukturalizácie vytvorí Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., tri dcérske spoločnosti s následným vstupom skúsených partnerov. Opatrenia na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy SR, ktorých súčasťou sú aj opatrenia ekonomickej konsolidácie a ďalšieho rozvoja ZSSK CARGO, prijala vláda SR 10. júla 2013.„Schválenie opatrení považujem za významný medzník v procese postupného zrovnoprávnenia železničnej a cestnej nákladnej dopravy na Slovensku. Vo vzťahu k ZSSK CARGO je jeho naplnenie krokom k dosiahnutiu dlhodobo udržateľného rozvoja a vyrovnaného hospodárenia spoločnosti,“ uviedol predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK CARGO Ing. Vladimír Ľupták.

Podstatné opatrenia na konsolidáciu ZSSK CARGO budú zrealizované do konca roka 2014. Do jedného roka budú založené tri dcérske spoločnosti v oblasti manažmentu parku nákladných vozňov, údržby a opráv rušňov a vozňov a v oblasti realizácie intermodálnej prepravy. „ZSSK CARGO bude naďalej poskytovateľom dopravných a prepravných služieb či služieb prekládky a prečerpávania. S dcérskymi spoločnosťami bude veľmi úzko spolupracovať vo forme prenájmu potrebného počtu nákladných vozňov, zabezpečení servisu rušňov a vozňov, realizáciou trakčného výkonu a dopravných služieb,“ zdôrazňuje predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK CARGO Ing. Vladimír Ľupták. V druhej fáze prebehne vstup skúseného partnera do dcérskych spoločností, pričom si ZSSK CARGO udrží majetkový podiel a účasť na riadení spoločností. Finančné zdroje získané vstupom partnerov použije ZSSK CARGO na postupné oddlženie a rozvoj spoločnosti v oblasti prevádzkových technológií a parku hnacích dráhových vozidiel. Vnútornou reštrukturalizáciou nedôjde k ďalšiemu znižovaniu plánovaného počtu zamestnancov, očakáva sa stabilizácia a rozvoj v oblasti ľudských zdrojov. Vytváranie dcérskych spoločností je v rámci veľkých železničných dopravcov a prepravcov v Európe bežný štandard.