Víťazom súťaže je švajčiarska spoločnosť AAE

Víťazom súťaže na kúpu 66 percent akcií spoločnosti Cargo Wagon, a.s. je švajčiarska spoločnosť AAE Ahaus-Alstätter Eisenbahn Cargo AG. Ako jediná splnila podmienky pre záväzné ponuky, vrátane zabezpečeného záväzného financovania kúpy nákladných vozňov vo výške 216,66 milióna EUR a  súhlasila s podmienkami zmluvy o predaji a spätnom nájme 8 218 vozňov na obdobie 8 rokov a s opciou ZSSK CARGO na ďalších 8 rokov. Okrem toho víťaz zaplatí 7 miliónov EUR za 66 percent akcií spoločnosti Cargo Wagon, a.s. ZSSK CARGO bude v nasledujúcom období finalizovať transakčnú dokumentáciu v súvislosti s podmienkami financovania kúpy nákladných vozňov. Pred definitívnou účinnosťou zmlúv musí transakciu posúdiť Protimonopolný úrad SR.
Záväznú ponuku v stanovenom termíne predložilo aj konzorcium Smart Wagon (SPaP a AXBENET). Ponuka neobsahovala preukázanie zabezpečeného záväzného financovania kúpy nákladných vozňov v požadovanom objeme, preto bola zo súťaže vylúčená.
Zdroje, ktoré ZSSK CARGO touto transakciou získa, použije na svoje oddlženie tak, aby dokázala zabezpečiť svoju plnú prevádzkyschopnosť ako aj ďalší rozvoj pre zabezpečenie konkurencieschopnosti na liberalizovanom trhu železničnej nákladnej dopravy.