Vyjednávanie o Podnikovej kolektívnej zmluve na rok 2013 uzavreté

Po štvorhodinovom rokovaní v stredu 17.4.2013 pred sprostredkovateľom sa zamestnávateľ ZSSK CARGO dohodol s dvanástimi odborovými centrálami na znení Podnikovej kolektívnej zmluvy (PKZ) na rok 2013. Podpis novej PKZ sa uskutoční v pondelok 22. apríla. Zamestnávateľ sa zaviazal v roku 2013 zachovať skutočne dosiahnutú priemernú mzdu za minulý rok. Všetky tarifné triedy a tarifné úrovne sa od 1. júna zvýšia plošne o rovnakú sumu 10 eur. Nová kolektívna zmluva nadobúda účinnosť 1. mája 2013 a bude platiť do konca roka 2013.

Záväzky zamestnávateľa
Podľa dohody zamestnávateľ v roku 2013 zabezpečí:
1. minimálne zachovanie skutočne dosiahnutej priemernej mzdy za rok 2012,
2. rast všetkých tarifných tried (TT) a tarifných úrovní (TÚ) o 10 eur s účinnosťou od 1. júna 2013,
3. mzdové zvýhodnenie v sume 2 eurá za každú odpracovanú zmenu, ktorej začiatok, alebo koniec je v čase od 23,00 do 5,00 hod. s účinnosťou od 1. júna 2013,
4. vyplatenie mimoriadnej odmeny každému zamestnancovi v prípade dosiahnutia plánovaného výsledku hospodárenia. Výšku mimoriadnej odmeny zamestnávateľ stanoví v závislosti na výsledku hospodárenia ZSSK CARGO. Skutočný výsledok hospodárenia a očakávaný výsledok hospodárenia do konca roka 2013 zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov najneskôr do 20.11.2013 tak, aby mimoriadna odmena viazaná na splnenie výsledku hospodárenia bola vyplatená so mzdou za mesiac november 2013,
5. Príspevok na stravovanie (z prostriedkov sociálneho fondu) na každé hlavné jedlo podávané v rámci stravovania sa poskytuje len pre činných zamestnancov vo výške 0,20 eur.

Zároveň sa zamestnávateľ zaväzuje, že z plánovaných 600 zamestnancov schválených na optimalizáciu v roku 2013 uvoľní maximálne 500 zamestnancov.

Štatistika z kolektívneho vyjednávania
Zamestnávateľ vyjednával o PKZ 2013 s dvanástimi odborovými centrálami od konca októbra 2012. (Pred rokom bol počet odborových centrál zúčastnených na kolektívnom vyjednávaní 11.) Prvý návrh zaslal zamestnávateľ centrálam 31.10.2012. Prvé rokovanie viedli zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov 4.12.2012. Spolu obe strany absolvovali 11 stretnutí, z toho tri boli pred sprostredkovateľom. Prvé stretnutie pred sprostredkovateľom sa uskutočnilo 19.3.2013. Dohoda o PKZ na rok 2013 sa uzavrela na rokovaní 17. apríla 2013. Podpis PKZ je naplánovaný na 22.4.2013. Účinnosť PKZ je dohodnutá od 1.5. do 31.12.2013.