ZSSK CARGO bez Podnikovej kolektívnej zmluvy

ZSSK CARGO bez Podnikovej kolektívnej zmluvy

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s. sa nedohodla s odborovými zväzmi na znení Podnikovej kolektívnej zmluvy na rok 2013. Od začiatku apríla (31.03. prestáva platiť PKZ 2012) teda bude ZSSK CARGO bez dohody s odborármi. Dôvodom sú podľa názoru vedenia spoločnosti neprimerané mzdové nároky odborových zväzov vzhľadom na ekonomickú situáciu ZSSK CARGO. Spoločnosť vykazuje za rok 2012 záporný hospodársky výsledok – stratu 23,9 milióna eur pri celkovom objeme prepravy 35,3 mil. ton.

ZSSK CARGO vyjadruje ľútosť nad situáciou, ktorú si nikto zo zainteresovaných neželal. Návrh na novú kolektívnu zmluvu naša spoločnosť predložila zástupcom zamestnancov ešte v októbri minulého roka a na každom kolektívnom vyjednávaní jej predstavitelia zdôrazňovali, ako im záleží na jej uzatvorení.

Dňa 19.03.2013 bolo kolektívne vyjednávanie pred sprostredkovateľom. V jeho závere sprostredkovateľ skonštatoval, že zmluvné strany sa nedohodli a kolektívne vyjednávanie bude pokračovať 04.04.2013. Vedenie ZSSK CARGO je stále pripravené na dohodu s odborovými zväzmi, táto však nesmie svojim obsahom ohroziť hospodárenie a samotnú existenciu spoločnosti.