ZSSK CARGO už nedlhuje štátu

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. predčasne splatila celú sumu návratnej štátnej finančnej výpomoci. ZSSK CARGO celkovo na istine zaplatila 165 969 594,37 EUR a na úrokoch 39 921 939,24 EUR.
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci bola podpísaná 31.3.2009 na sumu 165.969.594,37 EUR s tým, ze pôvodne mala byť splatená v 17 rovnomerných polročných splátkach, pričom splatnosť poslednej splátky bola stanovená na 28.2.2019.
Predčasné splatenie celej sumy návratnej štátnej finančnej výpomoci je výsledkom ozdravného procesu spoločnosti, ktorý sa začal v roku 2012.