ZSSK CARGO za prvý polrok 2016 v zisku

 

ZSSK CARGO za šesť mesiacov tohto roka prepravila 16,932 mil. ton tovarov, dosiahla prevádzkové výnosy 134,6 mil. eur a vykázala prevádzkový zisk 15,59 mil. eur. Celkovým výsledkom hospodárenia je zisk v objeme 549 tisíc eur.

Dosiahnutý hospodársky výsledok je v porovnaní s plánom lepší o 1 milión eur, v porovnaní s minulým rokom však horší o 1,5 milióna eur. Prevádzkové výnosy sú voči plánu nižšie o 6%, voči minulému roku sú nižšie o 9%. Nepriaznivé je plnenie plánu tržieb z prepravy, kde sme zaznamenali výpadok vo výške 10 percent voči plánu. Tento výpadok sa však spoločnosti darí korigovať najmä lepšou prácou s nákladnými vozňami, vyššími výnosmi z prenájmov a predaja aktív ako aj vyššími tržbami z iných prevádzkových aktivít.

ZSSK CARGO šetrí aj na prevádzkových nákladoch, voči plánu sú nižšie o 7 percent. Najvyššie úspory sú v trakčných a netrakčných médiách a v poplatku za železničnú dopravnú cestu.

Objem prepráv tovarov 16,9 mil. ton za sledované obdobie zaostáva za plánom o 878 tisíc ton. Najväčšie výpadky v porovnaní s minulým rokom eviduje spoločnosť v prepravách železnej rudy , stavebnín a kombinovanej doprave. Naopak priaznivo sa vyvíjali prepravy v komoditách ropné výrobky a uhlie.

Napriek výpadkom v prepravách ZSSK CARGO predpokladá, že na konci roka 2016 splní naplánovaný cieľ, a teda výsledkom bude ziskové hospodárenie spoločnosti.