Cargo nechýbalo na Transrussii 2014

ZSSK CARGO sa tento rok koncom apríla zúčastnila už piatykrát medzinárodnej výstavy Transrussia v Moskve, ktorá sa zameriava na dopravu a logistiku v krajinách Euroázie, ktoré sú pre ZSSK CARGO významným obchodným partnerom.
Transrussia má silnú tradíciu a v kruhoch dopravných a logistických spoločností patrí medzi top výstavy, o čom svedčí aj každoročný nárast vystavovateľov a návštevníkov. Devätnásty ročník výstavy sa konal 22. – 25. apríla 2014 po prvý krát v nových priestoroch výstaviska Crocus Expo. Zúčastnilo sa jej viac než 500 vystavovateľov z 32 krajín, príležitosť nadviazať nové obchodné vzťahy využilo vyše 25 000 návštevníkov z 55 krajín.
ZSSK CARGO tento ročník absolvovala spolu s partnerskou spoločnosťou BUDAMAR LOGISTICS, a.s., a dcérskou Bulk Transshipment Slovakia, a.s. S týmito spoločnosťami Cargo zdieľalo jeden výstavný stánok, vďaka čomu sa podarilo optimalizovať náklady na účasť.