Czech Raildays 2017

Od 13. do 15. júna sa v Ostrave uskutočnil 18. ročník medzinárodného veľtrhu železničnej a manipulačnej techniky, výrobkov a služieb pre potreby koľajovej dopravy - Czech Raildays 2017. Medzi takmer 200 vystavovateľmi z celej Európy sa v Ostrave s ponukou služieb z oblasti údržby a opráv železničných koľajových vozidiel prezentovala aj Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK CARGO).
Návštevníci veľtrhu prejavili veľký záujem o expozíciu ZSSK CARGO a jej praktické ukážky opravárenských zásahov. Súčasťou expozície bol mobilný servis, kde si mohli hostia v rámci súťaže vyskúšať výmenu brzdových klátikov na čas. Vozidlá mobilného servisu používa ZSSK CARGO pri opravárenských či údržbárskych zásahoch priamo na vozňoch v prevádzke.
V rámci výstavy sa uskutočnili stretnutia, na ktorých sa ZSSK CARGO prezentovalo ako celosieťový poskytovateľ údržby a opráv železničných koľajových vozidiel, najväčší poskytovateľ výkonu ECM na Slovensku, ako aj poskytovateľ flexibilných a kompetentných opravárenských zásahov prostredníctvom výjazdov mobilného servisu.