Deň železnice Humenné 2014

V sobotu 6. septembra sa v humenskom Rušňovom depe (RD) uskutočnil po druhýkrát Deň železnice. Prezentovali sa na ňom všetky tri železničné spoločnosti na Slovensku (ZSSK CARGO,ŽSR i ZSSK). Na organizácii podujatia sa podieľal aj domáci Podvihorlatský železničný spolok.

Nákladný vozeň ZSSK CARGO radu Habbillns už tradične slúžil ako expozícia našej spoločnosti. V jeho útrobách najmenší návštevníci podujatia maľovali vláčiky za sladkú odmenu a najväčší záujem bol o pečiatky s rozprávkovými motívmi. Ich výtvory ako prví posúdili Ing. Peter Karas zo sekcie marketingu a vedúca Obvodu prevádzky Strážske Daniela Dzurková (na obrázku). Ako ďalších aktívnych organizátorov z radov zamestnancov ZSSK CARGO treba spomenúť i  vedúceho strojmajstra pracoviska SRT Košice v Humennom Ing. Štefana Gamráta a strojmajstra Štefana Ontkoca z tohto istého pracoviska.
Takmer päťtisíc návštevníkov mohlo 6. septembra zhliadnuť dieselové rušne i  motorové vozne, medzi nimi známu „Stakčínsku strelu“, ktorá vozila návštevníkov po depe. Motorový vozeň radu 810 bol vyrobený v roku 1976 a je jedným zo série vyše 650 kusov, ktorých v súčasnosti na Slovensku jazdí len 15 a do konca roka budú stiahnuté z prevádzky. „Stakčínska strela“ ostane po vyradení z prevádzky v humenskom depe v starostlivosti železničiarov ako muzeálny kus. Naproti tomu ako predstaviteľ moderny sa v Humennom prezentovala poschodová elektrická súprava radu 671 Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
Súčasťou tohtoročného humenského Dňa železnice boli výstava modelov, mincí, starých cestovných lístkov, ochutnávka zemplínskych špecialít v reštauračnom vozni, vozenie detí na akumulátorovom rušni po depe a ukážka policajnej, železničnej a hasičskej techniky.