Konferencia ZSSK CARGO Obchodný rok 2014

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., (ZSSK CARGO) prezentovala 7. novembra v Starom Smokovci na konferencii Obchodný rok 2014 svojim obchodným partnerom a zákazníkom analýzy výkonov železničnej nákladnej dopravy za uplynulý rok, rozbor situácie na domácom i zahraničných prepravných trhoch, informovala o chystaných zmenách vo svojej obchodnej stratégii, tarifách na budúci rok a vysvetľovala plány firmy do nasledujúcich mesiacov. Pravidelnú výročnú konferenciu aj tentoraz navštívili desiatky zástupcov prepravných a zasielateľských spoločností, obchodných firiem a ďalších partnerov zo Slovenska i zahraničia.

S prednáškami vystúpili aj odborníci z bankového i dopravného sektora. Zástupca Citibank Europe Jaromír Šindel mal prezentáciu o prognózach globálneho ekonomického vývoja, vývoja regionálnych trhov a vývoji cien komodít v sektore hutníctva, na ktoré je železničná nákladná doprava úzko svojimi prepravami naviazaná. Predstaviteľ UniCredit Bank Slovakia Martin Dudák poradca ZSSK CARGO predstavil informácie o zakladaní dvoch dcérskych spoločností – jednej, ktorá sa bude zaoberať manažmentom nákladných vozňov, a druhej pre realizáciu intermodálnych prepráv. Správu o stratégii správcu infraštruktúry Železníc SR pri modernizácii koridorov, plánovaných stavebných výlukách a výstavbe terminálu intermodálnej prepravy pri Žiline prezentoval Miroslav Garaj zo ŽSR.
Záver konferencie patril zástupcom ZSSK CARGO, ktorí obchodným partnerom a zákazníkom predstavili plány na rozvoj služieb spoločnosti v prevádzke, pri opravách koľajových vozidiel, vylepšení elektronických služieb pre zákazníkov i avizovaných úpravách v obchodnej stratégii firmy. ZSSK CARGO plánuje aj v budúcom roku podporovať prepravy skupín vozňov, tranzit cez územie Slovenska v smere sever – juh, či intermodálne prepravy.

Prednášky:

Ing. Jaromír Šindel, PhD., Citibank Europe
Ing. Miroslav Garaj, ŽSR: Stratégia ŽSR v oblasti modernizácie a rekonštrukcie železničnej infraštruktúry
Ing. Simčo, PhD., riaditeľ Odboru stratágie ZSSK CARGO a Martin Dudák, UniCredit Bank Slovakia: ZSSK CARGO - Nové organizačné usporiadanie a ďalší rozvoj
Ing. Miroslav Hopta, riaditeľ Úseku prevádzka ZSSK CARGO: Prevádzka v roku 2013 a jej ciele pre rok 2014
Ing. Jaroslav Daniška, riaditeľ Úseku obchodu ZSSK CARGO: Obchodné zámery ZSSK CARGO na rok 2014
Ing. Miloslav Lužák, riaditeľ Úseku služieb ŽKV ZSSK CARGO: Služby železničných koľajových vozidiel