Košická rušňoparáda 2015 privítala tisícky návštevníkov

Počas víkendu 18. a 19. apríla sa v Košiciach uskutočnil pätnásty ročník Rušňoparády. Medzi jej najzaujímavejšie atrakcie patrila parná zubačka z Tisovca, ale aj obnovený rušeň Papagáj, jeden z najrýchlejších rušňov, ktorý jazdil po regionálnych tratiach. Okrem toho sa návštevníkom podujatia predstavili historické motorové vlaky, ale aj najrýchlejší parný mazutový rušeň z Maďarska či najstarší parný rušeň prevádzkovaný v Európe, 131‑ročná lokomotíva Katka. V programe bola zaradená rozlúčka s Malým Býčkom zo Zvolena, najstarším normálne rozchodným parným rušňom na Slovensku, ktorý sa podrobí v nasledujúcich mesiacoch generálnej oprave. Návštevníci sa na Rušňoparádu dopravili nostalgickými vlakmi, ktoré organizátori vypravili z rôznych kútov východného Slovenska. Predstavili sa tiež najnovšie eurovlaky, ktoré Slovensko získalo s pomocou Európskej únie. Veľkú prehliadku historickej aj modernej železničnej techniky a stretnutie jej priaznivcov zorganizovala v košickom rušňovom depe Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci s občianskym združením Detská železnica Košice. ZSSK CARGO na podujatí prezentovala veľkokapacitný krytý vozeň Habbillns, priestor ktorého poskytla OZ Detská železnica na jej aktivity venované deťom.