Nové vozne na výstave v Mníchove odhalili budúcnosť prepráv

V dňoch 5. až 8. mája sa v Mníchove uskutočnil 15. ročník medzinárodnej výstavy zameranej na logistiku, telematiku a dopravu Transport Logistic 2015. Svoj stánok na výstave otvorila aj ZSSK CARGO, aby prezentovala služby v doprave, preprave tovarov, logistické riešenia, služby prekládky vo Východoslovenských prekladiskách, či ponuku údržby a opráv železničných koľajových vozidiel. Výstavu v Mníchove navštívil rekordný počet návštevníkov - viac ako 55 tisíc zo 124 krajín. Popularitu Transport Logistic potvrdzuje rastúci počet vystavovateľov. Tento rok sa veľtrhu zúčastnilo 2050 spoločností zo 62 krajín. Veľtrh, organizovaný v dvojročných intervaloch, je považovaný za najvýznamnejšie podujatie svojho druhu v Európe, kde sa stretávajú lídri v oblasti dopravy a logistiky.
Osadenstvo stánku ZSSK CARGO tvorili pracovníci úseku obchodu z konvenčnej aj kombinovanej prepravy a tiež zástupca úseku služieb ŽKV.
Jednou z najzaujímavejších častí výstavy je vonkajší sektor s novými radmi vozňov. Na voľnom priestranstve sú prístupné desiatky vozňov pre rôzne druhy prepráv. Pokrok v ponúkaných službách, technických a technologických riešeniach je badateľný na každom ročníku výstavy, ktorá je rozdelená do sektorov podľa jednotlivých druhov prepráv. Svoj pavilón má zvlášť železničná, cestná, letecká, námorná preprava či špedičné spoločnosti.