Obchodný rok 2015

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) pripravila 6. novembra v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách konferenciu Obchodný rok 2015, na ktorú pozvala svojich zákazníkov a partnerov zo Slovenska i okolitých zahraničných železničných správ. Témami konferencie boli stratégia rozvoja ZSSK CARGO, budúcnosť jednotlivých vozňových zásielok v Európe a pravidelná informácia o službách úseku prevádzky, službách ŽKV a obchodných zámeroch a zmenách v tarife ZSSK CARGO v budúcom roku.

Jednou z dôležitých informácií na konferencii bola správa o finalizácii rokovaní s víťazom medzinárodného tendra na kúpu nákladných vozňov a 66% akcií v dcérskej spoločnosti ZSSK CARGO - Cargo Wagon, a. s. Po posúdení predložených ponúk sa víťazom tendra stala v júni tohto roku švajčiarska spoločnosť Ahaus-Alstätter Eisenbahn Cargo AG (AAE). Transakcia zahŕňa predaj vyše 12 tisíc nákladných vozňov, ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve ZSSK CARGO. Súčasťou obchodu je spätný nájom viac ako 8 200 vozňov na obdobie 8 rokov s opciou na ďalšie obdobie. Tieto vozne bude ZSSK CARGO naďalej využívať pre svoje potreby, resp. potreby zákazníkov. Zmena vlastníctva vozňov nebude mať dopad na kvalitu služieb ZSSK CARGO. Ako v úvodnom príhovore podčiarkol generálny riaditeľ ZSSK CARGO Vladimír Ľupták, prostriedky získané z transakcie budú prioritne použité na splatenie štátnej finančnej výpomoci a zníženie záväzkov voči bankám tak, aby sa do konca roka 2016 znížilo zadlženie spoločnosti na úroveň 30 % oproti roku 2012. Nižšia zadlženosť vytvorí možnosti na realizovanie rozvojových projektov, hlavne v oblasti techniky, technológii, či zefektívnenia procesov.
Ďalšou nosnou témou konferencie bola budúcnosť jednotlivých vozňových zásielok, ktoré napriek ich významu pre železnice z roka na rok strácajú na konkurencieschopnosti. Výkonný riaditeľ Spoločenstva európskych železníc a infraštruktúrnych spoločností (CER) Libor Lochman informoval na konferencii v Starom Smokovci o výsledkoch štúdie CER zameranej na jednotlivé vozňové zásielky (JVZ). Pritom poukázal na fakt, že jednotlivé vozňové zásielky sa podieľajú vysokým percentom na tvorbe ucelených vlakov a preto je ich objem významný pre výkony dopravcov v Európe. Jednotlivé zásielky však nedokážu konkurovať jednak uceleným, resp. kyvadlovým vlakom a rovnako ani cestnej doprave. Pre ich oživenie sú kľúčové legislatívne úpravy, ktoré by zreálnili náklady dopravcov a zahrnuli by do cien za dopravu aj tzv. skryté náklady v podobe negatívnych dopadov hluku, emisií, dopravných nehôd, ale i klimatickej zmeny na spoločnosť. CER sa napriek krokom smerujúcim k vyrovnaniu podmienok jednotlivých druhov dopravy na trhu obávajú silného vplyvu cestných dopravcov v EÚ. Tí si nedávno presadili povolenie na prevádzkovanie tzv. megatruckov alebo tiež „autovlakov“ v niektorých krajinách, hlavne na severe Európy. Riaditeľ CER Libor Lochman zdôraznil, že obrovské kamióny sú priamou konkurenciou jednotlivých zásielok na železnici, a že hoci v oblastiach, kde je nízka hustota železničnej siete (severné oblasti škandinávskych krajín) môžu mať svoj význam, ich prevádzka je napríklad pre strednú Európu bezpredmetná, pretože by ešte viac obmedzili záber železnice na trhu a zhoršili i tak zložitú situáciu v doprave v týchto krajinách.

Zoznam prednášajúcich a prednášok na konferencii Obchodný rok 2015

Ing. Ján Lopata, odbor stratégie a rozvoja ZSSK CARGO – Stratégia rozvoja ZSSK CARGO do roku 2020
Dr. Libor Lochman, výkonný riaditeľ CER – Jednotlivé vozňové zásielky z pohľadu CER
Ing. Jaromír Šindel, PhD., hlavný ekonóm pre ČR, SR a SI Citibank Europe – Globálny ekonomický výhľad a komodity
Ing. Miroslav Garaj, odbor stratégie a vonkajších vzťahov ŽSR – Projekty modernizácie železničnej infraštruktúry
Ing. Miloslav Lužák, riaditeľ úseku služieb železničných koľajových vozidiel ZSSK CARGO – Služby železničných koľajových vozidiel
Ing. Miroslav Hopta, riaditeľ úseku prevádzky ZSSK CARGO – služby poskytované úsekom prevádzky
Ing. Jaroslav Daniška, riaditeľ úseku obchodu a služieb ZSSK CARGO – Obchodné zámery ZSSK CARGO na rok 2015, tarifná a obchodná politika